ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Обществен съвет

Прикачени документи

Покана до Председателя на ОС.pdf
Покана до Председателя на Обществен съвет относно сформиране на комисия ДОД.pdf
Отчет на ОС за учебната 2022-2023 г.pdf
Протокол № 4 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете за свикване на ОС.pdf
Искане до Председателя за свикване на ОС.pdf
Протокол № 3 от Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Покана до членовете за свикване на ОС.pdf
Искане до Председателя за свикване на ОС.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане до Председателя за свикване на Обществен съвет.df.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС .pdf
Протокол № 1 от Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС .pdf
Отчет на Обществения съвет за учебната 2021-2022 г.pdf
Протокол № 4 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 3 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участив в ПС.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свиквне на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол № 1 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Отчет на ОС за учебната 2020-2021 г.pdf
Протокол №4 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол №3 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Искоане за свикване на ОС.pdf
Покана до Председателя на Обществения съвет за участие в Педагогически съвет.pdf
Протокол №1 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на Обществения съвет за участие в Педагогически съвет.pdf
Отчет на ОС за учебната 2019-2020 г..pdf
Протокол № 4.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Искане за свикване на ОС.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол № 3.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Искане за свикване на ОС.pdf
Протокол № 2 г.pdf
Покана до членовете на ОС - 2.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 1.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Заповед за поименния състав на ОС.pdf
Заповед за числения състав на ОС.pdf
Правила за работа на ОС към ДГ № 9 Пламъче.pdf
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училища.pdf