ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Обществен съвет

Прикачени документи

Протокол № 4 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 3 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Искане до Председателя за свикване на ОС.pdf
Покана До членовете на Обществения съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Становище.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Съгласователно писмо.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС.pdf
Покана до Председателя на Обществен съвет относно сформиране на комисия ДОД.pdf
Отчет на ОС за учебната 2022-2023 г.pdf
Протокол № 4 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете за свикване на ОС.pdf
Искане до Председателя за свикване на ОС.pdf
Протокол № 3 от Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Покана до членовете за свикване на ОС.pdf
Искане до Председателя за свикване на ОС.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане до Председателя за свикване на Обществен съвет.df.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС .pdf
Протокол № 1 от Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС .pdf
Отчет на Обществения съвет за учебната 2021-2022 г.pdf
Протокол № 4 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 3 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участив в ПС.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свиквне на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол № 1 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на Обществения съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Отчет на ОС за учебната 2020-2021 г.pdf
Протокол №4 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол №3 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 2 от Обществен съвет.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Искоане за свикване на ОС.pdf
Покана до Председателя на Обществения съвет за участие в Педагогически съвет.pdf
Протокол №1 от Обществен съвет.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Покана до Председателя на Обществения съвет за участие в Педагогически съвет.pdf
Отчет на ОС за учебната 2019-2020 г..pdf
Протокол № 4.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Искане за свикване на ОС.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Протокол № 3.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Искане за свикване на ОС.pdf
Протокол № 2 г.pdf
Покана до членовете на ОС - 2.pdf
Покана до Председателя на ОС за участие в ПС.pdf
Искане за свикване на Обществен съвет.pdf
Протокол № 1.pdf
Покана до членовете на ОС.pdf
Заповед за числения състав на ОС.pdf
Правила за работа на ОС към ДГ № 9 Пламъче.pdf
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училища.pdf