ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Детската градина се отваря за посещение от всички деца. В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

Подновяването посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градинa, за което подписват декларация по образец /в сайта на ДГ № 9 или предоставена от служители на градината на място/ еднократно при подновяване посещението на детска градина от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване посещението на децата от родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини. В случай, че броят на децата в група е над 18, те ще се разпределят в групи с по-малка численост.

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА!

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се очаква:

  • най-късно два работи дни преди планираното посещение, да уведомят на служебните телефони на ДГ № „Пламъче“ – 02/920 43 13 и 0886 898 444 или на телефоните по групи, от когато детето ще започне да посещава детска градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой.
  • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина.
  • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно.
  • да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние.
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им.
  • да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване.
  • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това

От 26.05.2020 г. приемът на децата ще се осъществява от трите входа на ДГ № 9, от 7.00 до 9.00 ч. СЛЕД ТОЗИ ЧАС ВХОДОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАКЛЮЧЕНИ.

От централния вход ще се приемат децата от 1-ва група; от входа към  72 училище ще се приемат децата от 2-ра група, а от входа за 3-та група ще се приемат деца от 3-та и 4-та групи. Ако по едно и също време има повече родители пред входовете, трябва да изчакват на дистанция 2 м.

На централния вход медицинска сестра ще измерва температурата на децата от 1-ва група, а на другите входове учителите по групи и ще приема от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ. БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА!

При хубаво време, децата ще се взимат след обяд от площадките на съответната група.

При съобразяване с климатичните условия (когато вали) – децата  се взимат от горепосочените входове за всяка група.

 

МОЛЯ, ДА СПАЗВАТЕ СТРИКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ И ВЗИМАНЕ НА ДЕЦАТА.

 

ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ ДГ № 9 „ПЛАМЪЧЕ“ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ.

 

РОДИТЕЛИ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ, ВОДЕТЕ САМО ЗДРАВИ ДЕЦА НА ДЕТСКА ГРАДИНА.