ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

 

ВАЖНО

Уважаеми родители,

Във връзка с продължаващата епидемичната обстановка и необходимостта от физическа дистанция за предпочитане е

всички родители да заплащате задълженията си в ePay, както и по банков път!

 

1.Направете си регистрация в еPay.bg;

  1. Влезте в сайта roditel.eu (ако не сте се регистрирал/а, регистрирайте се);
  2. Необходимо е да попълните ЕГН на детето и e-mail на родител;
  3. Ако имате регистрирани повече от едно дете, кликнете в списъка деца върху детето, за което искате да платите;

5.Кликнете върху бутон „Плащане с EPAY“;

  1. Следвайте процедурата за плащане с EPAY.

След тези стъпки, програмата автоматично ще Ви издаде квитанция за направеното плащане.

 

Банковата сметка на ДГ № 9 „Пламъче“ е:

IBAN: BG05SOMB91303143138700

BIC: SOMBBGSF

"ОБЩИНСКА БАНКА" АД

ФЦ "ДЕНКОГЛУ"

ГР. СОФИЯ

Ул. "Денкоглу" № 28

 

В платформата Roditel.EU можете да проверите дължимата такса на детето!

Като основание в платежното нареждане трябва да посочите съответно - такса детска градина и за кой период е, трите имена на детето, от коя група е и ЕГН.

 

В краен случай при невъзможност по горепосочените начини, таксите ще се заплащат при касиера.

При въпроси относно плащания в еPay.bg и по банков път звънете на касиера на детската градина: 0886 898 444 Росица Недокланова - завеждащ административна служба в ДГ № 9 „Пламъче“.

 

Поздрави!

Директор,  Мариана Бъчварова