ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

История

На 27.03.1976 г. е открита детска градина № 41 на територията на кв. Суходол, район „Девети септември”, от Министъра на образованието Ненчо Станев, с капацитет 4 групи. Първият ден, в който отваря врати за малките си посетители е 05.07.1976 г. Състои се от 3 броя бараки, построени временно с десет годишен срок на годност /една тип „Пионер”, в която се помещават двете малки групи и две тип „Казанлък”, във всяка по една група/ и кухненски блок.

Първата директорка е  Цветанка Петрова до 1977 г.

- През 1983 година поради намаляване броя на децата се затворят две от градинските групи и се създава една яслена група. Детското заведение е преобразувано в ОДЗ № 62.

През 1991 г. е закрита и яслената група, поради липса на достатъчно деца в нея, а детската градина става № 9, като функционираща е само бараката тип „Пионер” с две градински групи в нея. Тя просъществува до май 2007 г.