ДГ №9 "Пламъче"

Детска градина в град София, кв. Суходол

Добре Дошли!
на официалния сайт на ДГ №9 "Пламъче"

 

Детска градина № 9 „Пламъче” – гр. София, кв.Суходол е извървяла 45 годишен път в дебрите на образованието, продължавайки и за напред да търси иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ДГ № 9 „Пламъче” работи пo Програмна система, която е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на ДОС за предучилищно образование - полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи, няма назначени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.