ДГ №9 "Пламъче"

Детска градина в град София, кв. Суходол

Добре Дошли!
на официалния сайт на ДГ №9 "Пламъче"

 

Детска градина № 9 „Пламъче” – гр. София, кв. Суходол е извървяла 45 годишен път в дебрите на образованието, продължавайки да търси и намира иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ДГ № 9 „Пламъче” работи пo Програмна система, която е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на ДОС за предучилищно образование - полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи. Има назначен ресурсен учител и логопед.

Имейли на детската градина:

info@dg-9.eu

info-2217912@edu.mon.bg; info@dg-9.eu

 

Записване на новоприетите деца за учебната 2024 - 2025 година:

 1. График за записване на новоприетите деца за учебната 2024 - 2025 година - всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа
 2. Всички необходими документи за записване са описани подробно в ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ, което можете да генерирате и разпечатате от ИСОДЗ.
 3. Медицинските изследвания се носят при ПОСТЪПВАНЕ на детето.
 • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България 
 • медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 1. Постъпването на децата става не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година.
 2. Планирали сме дни на отворените врати за новоприетите деца, които ще се проведат в средата на месец юни. За точни дати следете сайта и фейсбук групата

      За повече информация можете да звъните на телефон 02 920 43 13 – всеки ден от 08:00 часа до 16:00 часа

 

 

За прием и обучение на деца търсещи или получили временна закрила от Украйна, кликнете на линка по-долу!

 

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

 

 

Актуални новини