ДГ №9 "Пламъче"

Детска градина в град София, кв. Суходол

Добре Дошли!
на официалния сайт на ДГ №9 "Пламъче"

 

Детска градина № 9 „Пламъче” – гр. София, кв.Суходол е извървяла 45 годишен път в дебрите на образованието, продължавайки и за напред да търси иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ДГ № 9 „Пламъче” работи пo Програмна система, която е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на ДОС за предучилищно образование - полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи, няма назначени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.

 

За прием и обучение на деца търсещи или получили временна закрила от Украйна, кликнете на линка по-долу!

 

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/

 

 Уважаеми родители!

  От 15.09.2022 година Детска градина № 9 "Пламъче" ще приема своите възпитаници в сградата на 149 СУ "Иван Хаджийски", намиращо се на адрес ж.к Овча купел 2, ул. Иван Хаджийски №21.

  Очакваме Ви!

Актуални новини