ДГ №9 "Пламъче"

Детска градина в град София, кв. Суходол

Добре Дошли!
на официалния сайт на ДГ №9 "Пламъче"

Детска градина № 9 „Пламъче” – гр. София, кв.Суходол е детско заведение с 42 годишен път в дебрите на образованието, търсещо иновационни технологии за формиране личността на 21 век.

ДГ № 9 „Пламъче” работи във всички групи, по Програмнaтa системa "Приятели" на издателство "Анубис", което работи с едни от най-успешните авторски колективи, от професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психология и обща диагностика, с известни художници и дизайнери, наложили се през годините в условията на непрекъснато разрастваща се конкуренция.

В детска градина № 9 "Пламъче" няма специални групи, няма назначени специалисти - психолог, логопед и ресурсен учител.

Актуални новини