ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

За нас

Настояще

От 21.09.2007 г. детската градина се преименува в ЦДГ № 9 "Пламъче", и посреща своите възпитаници в нова, просторна, модерна сграда, заемаща 800 кв.м. застроена площ и 4 дка залесен и озеленен двор, открита от Кмета на София Бойко Борисов. Сградата е специално построена, съобразно всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост. Отоплението в нея е на газ.

Изградени са с помощта и съдействието на родителите и район "Овча купел" модерни, естетични и удобни уреди за всяка група на дворните площадки.

Детската градина разполага с възможност за възпитание и обучение на над 100 деца на възраст от 3 до 7 години, разпределени в 4 групи по възраст. Всяка група обитава занималня, спалня, съблекалня и тоалет. Помещенията са функционални, светли, просторни, обзаведени модерно и уютно с много вкус, с кътове за индивидуални занимания и игри по интереси.

За максимално достигане на държавните образователни стандарти от децата, по пътя към предучилищната подготовка и личностно развитие, сме създали жизнена среда за тях отговаряща на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За децата в нея се грижат с любов и внимание добри специалисти с висока квалификация и дългогодишен педагогически опит, подготвят децата по образователни направления, съобразени с държавните образователните стандарти.

Всички те полагат усилия и работят така, че детската градина да е обичано и желано място от децата.

Предвид, детските интереси и заложби в ДГ № 9 се организират допълнителни образователни дейности като видът и броят им се определя от родителите. Предпочитат се английски език, фолклорни танци, бойни изкуства, модерни танци, приложни изкуства и други.

ДГ № 9 "Пламъче" осигурява условия за сигурност и спокойствие на децата, усвояване на знания, умения и личен опит, необходими за откриване и опознаване на света, развитие на критично мислене и творческо въображение. Възпитава отговорни, позитивни, толерантни към индивидуалните различия хора.

Бъдеще

Ще оптимизираме работата по профилактиката и контрола на здравно-хигиенното развитие, двигателно-сетивното и нравствено формиране на децата.

Перманентно ще стимулираме интелигентността на децата чрез организиране на разнообразни дейности за постигане на познавателна им мотивация.

Ще обогатяваме и поддържаме стимулираща, позитивна, естетична, функционална и достъпна среда, която да провокира развитието на способностите и заложбите на децата.

Да реализираме проекти за взаимодействие с родителите – взаимно познаване, приближаване и координиране на усилията между семейството и детската градина.