ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

За нас

Настояще

От 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образоване всички предучилищни заведения сe именуват детски градини.

Детската градина № 9 "Пламъче" разполага с възможност за отглеждане, възпитание и обучение на над 180 деца, на възраст от 1 до 7 години, разпределени в 6 градински и една яслена групи по възраст. Всяка група е именувана: ясла  "Беберони"; 1-ва А "Звездички"; 1-ва Б "Звънчета"; 2-ра А "Мечо пух"; 2-ра Б "Дъга"; 3-та "Пчелички" и 4-та "Слънчогледи".  Всяка група обитава занималня, спалня, съблекалня и тоалет. Помещенията са функционални, светли, просторни, обзаведени модерно и уютно с много вкус, с кътове за индивидуални занимания и игри по интереси.

 В двора на детската градина са изградени модерни, естетични и удобни уреди за игри на открито за всяка група.

За максимално достигане на държавните образователни стандарти от децата, по пътя към предучилищната подготовка и личностно развитие, сме създали жизнена среда за тях отговаряща на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За децата в нея се грижат с любов и внимание добри специалисти с висока квалификация и дългогодишен педагогически опит, подготвят децата по образователни направления, съобразени с държавните образователните стандарти.

Всички те полагат усилия и работят така, че детската градина да е обичано и желано място от децата.

Предвид детските интереси и заложби в ДГ № 9 се организират допълнителни образователни дейности: Английски език; Танцово изкуство; Изобразително изкуство и Двигателни дейности.

ДГ № 9 "Пламъче" осигурява условия за сигурност и спокойствие на децата, усвояване на знания, умения и личен опит, необходими за откриване и опознаване на света, развитие на критично мислене и творческо въображение. Възпитава отговорни, позитивни, толерантни към индивидуалните различия хора.

Бъдеще

Ще оптимизираме работата по профилактиката и контрола на здравно-хигиенното развитие, двигателно-сетивното и нравствено формиране на децата.

Перманентно ще стимулираме интелигентността на децата чрез организиране на разнообразни дейности за постигане на познавателна им мотивация.

Ще обогатяваме и поддържаме стимулираща, позитивна, естетична, функционална и достъпна среда, която да провокира развитието на способностите и заложбите на децата.

Да реализираме проекти за взаимодействие с родителите – взаимно познаване, приближаване и координиране на усилията между семейството и детската градина.