ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Дейности

Детска градина № 9 "Пламъче" изпълнява дейности по седем направления. Учебните ситуации в Първа, Втора и Подготвителни групи 5 и 6 годишни са както следва:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Конструиране и технологии
 • Физическа култура
 • Музика

Детска градина № 9 "Пламъче" изпълнява допълнителни образователни дейности, в това число:

 • Танцово изкуство и игри
 • Английски език
 • Двигателни дейности
 • Изкуствознание и изобразителни изкуства